سخنرانی معاد در قرآن کریم

موضوع سخنرانی : معاد برهانی در آیات قرآنی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی به موضوع معاد در قرآن پرداخته شده است، که شامل معنا و جایگاه معاد، امکان معاد و در ادامه ضرورت معاد است. که برخی از زیرموضوعات آن به شرح زیر می‏‏ باشد.
معاد و برگشتن روح به جسم، معاد در اديان الهی، تعداد آيات درباره معاد بالاترين در قرآن كريم، عبادت و اعتقاد به معاد،آيات قرآن كريم در اثبات امكان معاد، ضرورت معاد

عنوان فایل توضیحات
39 جلسه سی و نهم دكتر محمد اسدي گرمارودي
38 جلسه سي و هشتم دكتر محمد اسدي گرمارودي
37 جلسه سي و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
36 جلسه سي و ششم دكتر محمد اسدي گرمارودي
35 جلسه سي و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
34 جلسه سي و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
33 جلسه سي و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
32 جلسه سي و دوم دكتر محمد اسدي گرمارودي
31 جلسه سی و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی
30 جلسه سی ام دکتر محمد اسدی گرمارودی