سخنرانی معاد در قرآن کریم

موضوع سخنرانی : معاد برهانی در آیات قرآنی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی به موضوع معاد در قرآن پرداخته شده است، که شامل معنا و جایگاه معاد، امکان معاد و در ادامه ضرورت معاد است. که برخی از زیرموضوعات آن به شرح زیر می‏‏ باشد.
معاد و برگشتن روح به جسم، معاد در اديان الهی، تعداد آيات درباره معاد بالاترين در قرآن كريم، عبادت و اعتقاد به معاد،آيات قرآن كريم در اثبات امكان معاد، ضرورت معاد

عنوان فایل توضیحات
49 جلسه چهل و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
48 جلسه چهل و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
47 جلسه چهل و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
46 جلسه چهل و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
45 جلسه چهل و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
44 جلسه چهل و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
43 جلسه چهل و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
42 جلسه چهل و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
41 جلسه چهل و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی
40 جلسه چهل ام دكتر محمد اسدي گرمارودي