سخنرانی معاد در قرآن کریم

موضوع سخنرانی : معاد برهانی در آیات قرآنی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

در این مجموعه سخنرانی به موضوع معاد در قرآن پرداخته شده است، که شامل معنا و جایگاه معاد، امکان معاد و در ادامه ضرورت معاد است. که برخی از زیرموضوعات آن به شرح زیر می‏‏ باشد.
معاد و برگشتن روح به جسم، معاد در اديان الهی، تعداد آيات درباره معاد بالاترين در قرآن كريم، عبادت و اعتقاد به معاد،آيات قرآن كريم در اثبات امكان معاد، ضرورت معاد، معاد جسمانی

عنوان فایل توضیحات
73 جلسه هفتاد و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
72 جلسه هفتاد و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
71 جلسه هفتاد و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی
70 جلسه هفتاد ام دکتر محمد اسدی گرمارودی
69 جلسه شصت و نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
68 جلسه شصت و هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
67 جلسه شصت و هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
66 جلسه شصت و ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
65 جلسه شصت و پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
64 جلسه شصت و چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
63 جلسه شصت و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
62 جلسه شصت و دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
61 جلسه شصت و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی
60 جلسه شصت ام دکتر محمد اسدی گرمارودی