اسرار حج

موضوع سخنرانی : اسرار حج

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در ایام حج سال 1403 با موضوع "اسرار حج"

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی