شرح خطبه طالوتیه

موضوع سخنرانی : شرح خطبه طالوتیه

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در ایام ولادت امیرالمومنین علیه السلام و پس از آن در سال 1402

عنوان فایل توضیحات
4 جلسه چهارم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی

3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی