نبی، رسول و امام در اسلام

موضوع سخنرانی : نبی، رسول و امام در اسلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در شروع سال تحصیلی 1402-1403 با موضوع نبی، رسول و امام در اسلام

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی