پاسخ به شبهات پیرامون امام عصر عج

موضوع سخنرانی : پاسخ به شبهات پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در خصوص شبهات مطرح شده پیرامون امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در سال 1402

1.مبانی اعتقاد به امام عصر عج

2. اصل موجودیت امام عصر عج بر اساس قرآن، روایات و تاریخ

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی