تنهایی امیرالمؤمنین علیه السّلام

موضوع سخنرانی : تنهایی امیرالمؤمنین علیه السّلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در شب های قدر سال 1402 .این سخنرانی ادامه بحث نیمه شعبان استاد در اسفند 1401 https://aghlovahy.com/m121.html می باشد.

عنوان فایل توضیحات
3 جلسه سوم | شب بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

- مناجات | شب بیست و سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی

2 جلسه دوم | شب بیست و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

- مناجات | شب بیست و یکم دکتر محمد اسدی گرمارودی

1 جلسه اول | شب نوزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

- مناجات | شب نوزدهم دکتر محمد اسدی گرمارودی