ابزار شناخت و سعادت انسان از دیدگاه امام حسن علیه السلام

موضوع سخنرانی : ابزار شناخت و سعادت انسان از دیدگاه امام حسن علیه السلام

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

سخنرانی استاد گرانقدر در نیمه رمضان و مصادف با میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 1402

عنوان فایل توضیحات
1 جلسه اول | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی