مقتضیات و موانع تربیت از کلام امیرالمومنین علیه السلام

موضوع سخنرانی : مقتضیات و موانع تربیت از کلام امیرالمومنین علیه السلام

سخنران : دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

سخنرانی دکتر محمدعلی فیاض‌بخش از سلسله جلسات تربیتی - روانشناسی در خصوص مقتضیات و موانع تربیت از کلام امیرالمومنین علیه السلام در سال 1402

عنوان فایل توضیحات
2 جلسه دوم دکتر محمدعلی فیاض‌بخش

1 جلسه اول دکتر محمدعلی فیاض‌بخش