سخنرانی موضوعی
عنوان فایل توضیحات
291 جلسه دهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
292 جلسه دهم(صوتی – تصویری) دکتر محمد اسدی گرمارودی
293 جلسه دهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
294 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
295 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
296 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
297 جلسه نهم | بخش دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
298 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی
299 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

تفسیر انتهای آیه ۴ از سوره مبارکه بقره

300 جلسه نهم دکتر محمد اسدی گرمارودی

صلح امام حسن علیه السلام و لزوم اطاعت محض از معصوم