سخنرانی زعامت جهانی حسینی

موضوع سخنرانی : زعامت جهانی حسینی

سخنران : دکتر محمد اسدی گرمارودی

توضیحات :

9 جلسه سخنرانی با موضوع تحلیلی بر نقش امام حسین علیه السلام در خنثی نمودن عملکرد منافقان توسط استاد دکتر محمد اسدی گرمارودی

عنوان فایل توضیحات
9 جلسه نهم | جلسه پایانی دکتر محمد اسدی گرمارودی
8 جلسه هشتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
7 جلسه هفتم دکتر محمد اسدی گرمارودی
6 جلسه ششم دکتر محمد اسدی گرمارودی
5 جلسه پنجم دکتر محمد اسدی گرمارودی
4 جلسه چهارم دکتر محمد اسدی گرمارودی
3 جلسه سوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
2 جلسه دوم دکتر محمد اسدی گرمارودی
1 جلسه اول دکتر محمد اسدی گرمارودی