باسلام؛ احتراما به استحضار می رساند از روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه به مدت سه شب از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱ به مناسبت ...
سیر مطالعاتی ( مرحله اول ) پیشنهادی دکتر اسدی گرمارودی جهت مطالعه و تحقیق دینی و معرفتی ۱- کتاب حکمت شیعی ...
آخرین اثر استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی با نام‌«ارکان ایمان شیعی» در سه جلد منتشر گردید.

آخرین سخنرانی ها
دروس، سخنرانی ها و مقالات گذشته